img

Еразъм+ мобилност в Международен аграрен изследователски институт – Кония

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 10 – 14 юли 2023 година,  проф. д-р инж. Теодора Попова  от Институт по животновъдни науки – Костинброд и доц. д-р Красимир Димов от Институт по криобиология и хранителни технологии осъществиха мобилност с цел обучение в Международен аграрен изследователски институт – Кония, Република Турция.

Доц. д-р Димов се запозна с дейността на лабораторията по контрол на качеството и основните методи на анализ, прилагани в нея. По време на практическото обучение, българският учен участва в анализ на минералния състав на зърно от пшеница, прилагане на близка инфрачервена спектроскопия върху проби от пшеница и ечемик, определяне на суров протеин и мазнини при зърнени култури.

По време на мобилността, проф. Попова се запозна с линиите кокошки, отглеждани в института домакин, технологията за отглеждане на пуйки, технологиите за отглеждане на автохтонни птици. Във фермата на института българският учен участва в измерването на основни зоотехнически показатели при бройлери. В края на обучението бяха набелязани общи теми за научни изследвания и обсъдени възможностите за партньорство. 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.