img

Еразъм+ мобилност в Лайбниц Институт по растителна генетика и изследване на културните растения, Гатерслебен, Германия

В периода 03-07.06 2019г. гл. ас. д-р Радослав Чипилски, гл. ас. д-р Манол Дешев и ас. д-р Елисавета Василева от ИРГР „Константин Малков“-Садово се обучаваха по програма „Еразъм+“ в Лайбниц Институт по растителна генетика и изследване на културните растения, Гатерслебен, Германия. 

По време на мобилността, д-р Чипилски и д-р Дешев се запознаха с изследванията на Департамента по физиология на растенията и клетъчна биология, сред които идентифициране на механизми в растенията, регулиращи синтеза на вторични метаболити, изследване на азотната ефективност и излишъка на микро и макро елементи, генотипни изследвания. Учените от ИРГР посетиха геномния център, където се извършва NGS-next generation sequencing.

От своя страна, д-р Василева се запозна подробно с колекциите „Медицински растения“, „Домати и бобови“, „Зеленчукови“ на Генбанката към института и прилаганите методи за охарактеризирането и документирането им. 

На Учените от ИРГР беше представена в детайли с работата в генбанката – почистване, сушене, дългосрочно съхранение и активни колекции, както и анализи, които могат да бъдат приложени и в Генбанката в България. Те посетиха и хербария съдържащ 600000 екземпляра, който служи за източник на информация за изследователските дейности.