img

Еразъм+ мобилност в Лайбниц Институт по растителна генетика и изследване на културните растения, Гатерслебен

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 18 – 22 септември 2023 година, Станислава Статева и Красимира Павлова от  ИРГР „Константин Малков“-Садово осъществиха мобилност с цел обучение в Лайбниц Институт по растителна генетика и изследване на културните растения, Гатерслебен, Германия.

Българските гости се запознаха на практика с всички етапи от съхранението на картофи в течен азот. Обучението им започна със създаване на специално модифицирана хранителна среда, приготвяне на разтвори за криосъхранение, размножаване на експланти от картофи и криосъхранение по PVS3 метод. По време на мобилността, гостите от ИРГР-Садово се запознаха и със структурата и оборудването на института в Гатерслебен и  посетиха хербариума, където се съхраняват образци на над 100 години.