img

Еразъм+ мобилност в Лайбниц Институт по растителна генетика и изследване на културните растения, Гатерслебен

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 13– 17 юни 2022, доц. д-р Катя Узунджалиева, доц. д-р Николая Велчева и гл.експерт Симона Чеперигова от Институт по растителни генетични ресурси ,,К. Малков” – гр. Садово осъществиха мобилност с цел обучение в Лайбниц Институт по растителна генетика и изследване на културните растения, гр. Гатерслебен, Германия.

Учените от Садово се запознаха с историята и постиженията на института в Гатерслебен, дейността на генбанката към института и обслужващата я информационна система,както и хербария, чиято колекция е една от най-големите в света.

Обсъдена беше възможността за планиране на следващата работна среща на групата по „Информация и документация” към Европейската съвместна програма за растителни генетични ресурси през 2023 г. в гр. Пловдив с включено в програмата посещение на ИРГР.