img

Еразъм+ мобилност в КТУ, Трабзон

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 09– 13 май 2022 година,  доц. д-р Соня Узунова от Институт по рибни ресурси - Варна осъществи мобилност с цел преподаване в КТУ, Трабзон, Турция.

Доц. Узунова изнесе серия от лекции за биоразнообразието на бентосни организми в българския сектор на Черно море в два от факултетите на КТУ, Трабзон и посети инфраструктурата за аквакултури на калкан, пъстърва и  други видове риба.