img

Еразъм+ мобилност в Кипърски университет по технологии, Лимасол

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 25 – 29 март 2024 година,   гл. експерт Атанаска Лапарева от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово осъществи мобилност с цел обучение в Кипърски университет по технологии, Лимасол, Кипър.

Гл. експерт Лапарева се запозна с дейността на университета и проектите, които се изпълняват по различни европейски програми.  В поредица от срещи дискусии, преподаватели от Факултета по геотехнически науки и управление на околната среда ѝ разказаха за своите изследвания в областите биохимия, биологичен контрол и устойчиво земеделие и растителни генетични ресурси. Те я запознаха и с основните култури в земеделието на Кипър и особеностите на климата на острова.

Бяха посетени  лабораториите към департамента по селско стопанство, биотехнологии  и храни, които работят с растения с цел запознаване с апаратурата и провежданите изследвания. Бяха наблюдавани растежните камери за поникване на семена при контролирани условия, а в лабораторията по микробиология българската гостенка се запозна с организацията на работния процес.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.