img

„Еразъм+“ мобилност в Kатедрата по химия на Факултета по природни науки към Университет Сан Андрес

В рамките на проведената мобилност в Kатедрата по химия на Факултета по природни науки към Университет Сан Андрес, гр. Ла Пас, Боливия, под ръководството на д-р Маурисио Пеняриета съгласно работната програма проф. д-р инж. Теодора Попова е усвоила четири методики за определяне антиоксидантната активност в храни, които заедно с боливийския екип са модифицирани за приложението им в месо.  По време на престоя си, проф. Попова е предала своя опит в анализа на липидния профил на храните към екипа от боливийски учени - от екстракция на липидите в различни хранителни матрици, до определянето на мастнокиселинния състав чрез газ хроматография. Взела е участие в ръководството на двама магистри, в частта от техните дипломни работи, отнасяща се за определяне на липидния профил на зърнени храни (киноа) и риба. Съгласно работната програма проф. Попова е извършила анализ на липидния профил на месо и мастна тъкан от лама, резултатите са оформени в научна публикация, приета за печат, съвмeстно с боливийските учени.