img

Еразъм+ мобилност в катедра Градинарство и физиология на продуктите към Университет Вагенинген, Холандия

В периода 03-07.06 2019г. проф. д-р Елена Якимова от Институт по декоративни и лечебни растения (ИДЛР) се обучава по програма „Еразъм+“ в катедра Градинарство и физиология на продуктите към Университет Вагенинген, Холандия. 

По време на обучението проф. Якимова придоби теоретични и практически познания по основните принципи на земеделие във вътрешни вертикални градини и приложимостта му за отглеждане на лечебни и декоративни растения. Тя се запозна с приложението на светодиодно осветление за подобряване на растежа и за ефектите на спектралните характеристики на светлината върху физиологичните процеси фотосинтеза, морфогенеза и стареене при декоративни и зеленчукови култури, и върху синтеза на здравословни субстанции при медицинските растения.

В оранжерийния комплекс на катедрата по Градинарство и физиология на продуктите, проф. Якимова се запозна с текущите експерименти с цветя, лечебни растения и зеленчуци, отглеждани при различен спектрален състав на светлината.

„Обучението допринесе за повишаване на квалификацията ми при използване на светодиодно осветление в култивационни съоръжения за ин витро отглеждане на цветя…“ сподели след завръщането си проф. Якимова