img

Еразъм+ мобилност в Изследователски институт, Рим

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 16 – 20 октомври 2023 година,  глас. д-р Илиана Лазова-Борисова от Институт по криобиология и хранителни технологии – София осъществи мобилност с цел обучение в Изследователски институт, Рим, Италия.

По време на мобилността се получиха и анализираха брашнени смеси от високопротеинови брашна от грах, леща и лен, както и от нетрадиционни суровини – сусам и тиквени семена. В лабораторията по хранителни технологии бяха извършени анализи за определяне на макро- и микроелементния състав на получените смеси и беше определен минерален състав. Бяха обсъдени и възможностите за съвместен бъдещ проект, свързан с усъвършенстване на иновативни функционални храни от нов тип на зърнена основа.  


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.