img

Еразъм+ мобилност в Изследователски институт по фуражни култури, Троубско, Република Чехия.

В периода 26-30.08 2019г. гл. ас. д-р София Петрова от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово осъществи мобилност по програма „Еразъм+“ в Изследователски институт по фуражни култури, Троубско, Република Чехия.  Темата на обучението беше „In situ съхранение на диви родственици на фуражни и зърнено-бобови култури в Република Чехия“.

Д-р Петрова беше запозната с историята, дейността и структурата на института в Троубско, като специално внимание беше отделено на дейностите по събиране на диви форми на културни растения и репродуциране на местни и чуждестранни образци фуражни бобови култури за обмен и дългосрочно съхраняване в националната генбанка в Прага. Бяха и представени сортове фуражни зърнено-бобови култури създадени в института, както и ботаническата му градина. 

Д-р Петрова участва в експедиция за събиране на материали от различни региони на Чехия.

След  завръщането си гл. ас. д-р София Петрова сподели: „Участието ми спомага за развитието ми като специалист в in situ съхранение на диви родственици на фуражно-бобови култури и ми предостави възможност за контакти за бъдещи сътрудничества.“