img

Еразъм+ мобилност в Изпитвателна станция,Eшикон

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 24 – 28 октомври 2022 година, ас. Анна Рачова и доц. д-р инж. Юрий Енакиев от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“- София осъществиха мобилност с цел обучение в Изпитвателна станция, Ешикон към Федералния технологичен институт в Цюрих, Швейцария.

Българските учени се запознаха с дейността на шест тематични проекта – Biochar4Yam, POMP2, POMP3, PacMan2, “The effect of organic fertilizers on Zn and Cd uptake by wheat grown in Zn-limited soils” и “Sustainable tropical pasture systems in the forest margins through integration of legumes” и обсъдиха засегнатите в тях теми за устойчиво използване на биологични ресурси. От страна на домакините беше представена и цялостната дейност на станцията. 

„Обучението в Изпитвателната станцията в Ешикон, Линдау предостави отлична възможност да се запознаем с учени от един от водещите европейски научни центрове, с които имаме общи идеи.“ – споделиха учените от ИПАЗР „Никола Пушкаров“.