img

„Еразъм+“ мобилност в Института по животновъдство, Скопие, Република Северна Македония

В периода 04-08.11.2019 г. ас. Димитринка Крушева и доц. д-р Надежда Палова от Научен център по земеделие – Средец  осъществиха мобилност по програма „Еразъм+“ в Института по животновъдство, Скопие, Република Северна Македония.

В работни срещи с научни работници от Института по животновъдство бяха обсъдени технологиите за отглеждане на животни в биологични условия. Българските учени посетиха животновъдни ферми и цех за производство на фуражи, в които проследиха производствените процеси и се запознаха със системата за контрол, гарантираща качеството на произвежданата продукция.

В лабораторията за изследване на фуражите към института бяха представени съвременните методи на анализ за определяне на качеството на фуражите и тестването на различните им компоненти.

Постигнато беше съгласие за подписване на Договор за съвместна дейност в областта на растениевъдството, животновъдството и опазването на генетичните ресурси.

„Придобитите умения и контакти, в резултат на това обучение, дават добра основа за бъдещо сътрудничество и съвместна работа по нови теми между двете институции“ споделиха при завръщането си учените от Научен център по земеделие – Средец.