img

Еразъм+ мобилност в Институт по растениевъдство към Университет за природни ресурси и науки за живота, Виена

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 21 – 25 ноември 2022 година, доц. д-р Дида Исерлийска от Институт по консервиране и качество на храните-Пловдив осъществи мобилност с цел обучение в Институт по растениевъдство към Университет за природни ресурси и науки за живота, Австрия.

По време на мобилността доц. д-р Исерлийска се запозна с методите за работа с близка инфрачервената спектроскопия и приложението ѝ при селекцията на растенията. Българският учен усвои и основни статистически подходи към биохимичните данни от течна хроматография.

Проведената мобилност е много навременна във връзка с предстоящото закупуване на спектроскоп в близката инфрачервена област и създаването на съответна лаборатория при ИККХ-Пловдив.