img

Еразъм+ мобилност в Институт по животновъдни науки, Прага, Чехия.

В периода 13-17.05 2019г. проф. д-р Петя Славова, доц. д-р Надя Минчева, гл. ас. д-р Георги Калайджиев и ас. Станимира Славова от Земеделски институт- Стара Загора се обучаваха по програма „Еразъм+“ в Институт по животновъдни науки, Прага, Чехия. 

По време на мобилността, учените от ЗИ-Стара Загора се запознаха със софтуерния пакет ECOWEIGHT, предназначен за изчисляване на икономическите стойности на икономически важни признаци при селскостопанските животни на базата на био-икономически модел. В рамките на обучението им бяха представени начините за събиране на първична биологична и икономическа информация, правилното ѝ въвеждане в съответните файлове на програмата, обработката на входните файлове и анализ на получените резултати. 

Учените от ЗИ-Стара Загора се запознаха и с най-актуалните изследвания по темата и приносът на съвременните модели за изчисляване на рентабилността и икономическите стойности на признаците за управление на стопанските единици.

Заедно с домакините от Прага, бяха обсъдени възможностите за създаване на адаптирана програма на птици от бройлерно и яйценосно направление, както и бъдещи съвместни дейности и участие в проекти.