img

Еразъм+ мобилност в Институт по агрофизика към Полска академия на науките, Люблин

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 25 – 29 септември 2023 година, ас. Цветина Папаркова от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ - София осъществи мобилност с цел обучение в Институт по агрофизика към Полска академия на науките, Люблин, Полша.

В лабораториите на катедра „Физикохимия на порестите материали“ ас. Папаркова се запозна с методите, прилагани за определяне на органично вещество в почвата. Беше посетено опитно поле с рапица с установка от последно поколение, измерваща едновременно температура, влажност на почвата и потенциал на почвата. По време на мобилността българският учен получи ценни практически насоки за работа с разработения в института апарат TDR/MUX/mpts, за едновременно измерване на  обемна влажност с TDR сензор и матрично налягане с минитенсиометри, който и тя ползва в работата си. 


Запознаването с различните особености при измерването с този апарат, ще ми помогнат за оптимизация и получаване на по-голяма точност... “ сподели ас. Папаркова


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.