img

Еразъм+ мобилност в Институт по аграрна икономика и продоволствие, Варшава

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 02– 06 май 2022 година, ас.Михаела Михайлова от Институт по аграрна икономика - София и Янка Иванова-Михайлова и д-р Боряна Козарева от Селскостопанска академия, София осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по аграрна икономика и продоволствие – Национален изследователски институт, Варшава, Полша.

По време на мобилността служителите на Селскостопанска академия се запознаха с добрите публикационни и библиотечни практики на института домакин, механизмите за управление и финансов мениджмънт и финансирането на научни изследвания .

Ас. Михайлова беше запозната от проф. Агниешка Вжохалска с методите за изследване на поземления ресурс и методологията за анализ на състоянието на поземлените отношения в Полша.