img

Еразъм+ мобилност в Агрономически факултет към университета в Крагуевац

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 27 ноември - 01 декември 2023 година,  доц. д-р Дарина Димова и доц. д-р Милка Донева от Институт по земеделие – Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в  Агрономически факултет  към университета в Крагуевац, Република Сърбия.

По време на мобилността българските учени се запознаха със структурата и дейността на факултета и от своя страна представиха пред студенти направленията в които се работи в института в Карнобат и своята селекционна дейност. В последвалата непринудена дискусия гостите от България отговориха на много въпроси на младите хора. В лабораторния комплекс на института беше демонстрирана модерната апаратура, за извършване на анализи на първичните и преработени продукти . Апаратурата се използва както за учебни цели така и за извършване на изследвания по научни проекти.   В края на мобилността бяха обсъдени различни статистически методи за анализ и възможности за общи публикации.Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.