Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян

28.04.2023 - 28.06.2023 Професор

Научният център по животновъдство и земеделие – Смолян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност професор в проф...

Прегледай

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София

14.02.2023 - 14.04.2023 Професор

ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор по професионално направление 6.1 Растениев...

Прегледай

Институт по земеделие – Кюстендил

30.08.2022 - 30.10.2022 Професор

Институтът по земеделие – Кюстендил, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност професор в професионално направлен...

Прегледай

Земеделски институт – Стара Загора

29.07.2022 - 29.09.2022 Професор

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност професор в професионално направле...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

10.06.2022 - 11.08.2022 Професор

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанскатаакадемия, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професо...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

10.06.2022 - 10.08.2022 Професор

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанскатаакадемия – София, обявява два конкурса за заемане на академичната длъ...

Прегледай

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

31.05.2022 - 31.07.2022 Професор

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната дл...

Прегледай

Агробиоинститут – София

19.11.2021 - 19.01.2022 Професор

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образо...

Прегледай