Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

23.02.2024 - 24.04.2024 Професор

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжнос...

Прегледай

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

13.02.2024 - 13.04.2024 Професор

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъж...

Прегледай

Агробиоинстит – София

12.12.2023 - 12.02.2024 Професор

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурсза заемане на академична длъжност професор в област на висше образован...

Прегледай

Институт по аграрна икономика – София

12.12.2023 - 12.02.2024 Професор

Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност професор в професионално нап...

Прегледай

Агробиоинстит – София

17.11.2023 - 17.01.2024 Професор

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурсза заемане на академична длъжност професор в област на висше образован...

Прегледай

Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян

28.04.2023 - 28.06.2023 Професор

Научният център по животновъдство и земеделие – Смолян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност професор в проф...

Прегледай

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София

14.02.2023 - 14.04.2023 Професор

ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор по професионално направление 6.1 Растениев...

Прегледай

Институт по земеделие – Кюстендил

30.08.2022 - 30.10.2022 Професор

Институтът по земеделие – Кюстендил, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност професор в професионално направлен...

Прегледай