Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

08.01.2021 - 08.03.2021 Професор

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за професор по професионално напра...

Прегледай

Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив

21.07.2020 - 21.09.2020 Професор

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност професор в профес...

Прегледай

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

17.09.2019 - 17.11.2019 Професор

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за следните академични длъжн...

Прегледай