ИПАЗР „Н. Пушкаров“

26.04.2024 - 26.06.2024 Главен асистент

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направл...

Прегледай

Институт по фуражните култури – Плевен

23.04.2024 - 23.06.2024 Главен асистент

Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в ...

Прегледай