Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

23.04.2024 - 23.06.2024 Доцент

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за доцент по професионално направлен...

Прегледай