ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“

Начална дата: 15.09.2021   Крайна дата: 16.06.2024   Дата на публикуване: 15.09.2021   Статус: Изтекла   РОП номер

Описание:

ПРЕДМЕТ: „Доставка на Лабораторен фризер – тип ракла“, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми: „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката“

https://app.eop.bg/today/161436


Файлове:


Име Timestamp