21.03.2020

На 12 и 13 март 2020г в Опитна станция по земеделие – Хан Крум се проведе на доброволни начала резитба на лозята на станцията. Усилията на директори, счетоводители и академичен персонал от опитните станциите в Лом, Павликени, Лозница, Самоков , Къ...

Прочети
20.03.2020

През 2020 г. Институтът по консервиране и качество на храните (ИККХ)– Пловдив, като част от структурата на Селскостопанска академия, заслужи една от наградите й „Грамота“ в раздела „Научна дейност и разработки“ от Конкурса за иновации на Международна...

Прочети
18.03.2020

В периода 20-21 февруари 2020 г. в гр. Брюксел се проведе Международна конференция на тема: ”Инициативата БИОИЙСТ като движеща сила в контекста на Европейската зелена сделка”. Ключови лектори на конференцията бяха представители на ГД “Научни изследва...

Прочети
17.03.2020

Награда в раздел „Научна дейност и разработки“ от Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 получи колективът от учени от Института по генетични ресурси (ИРГР) „Константин Малков“ в град Садово и от Института по полски ...

Прочети
13.03.2020

Пролетен фуражен ечемик сорт Венера на Института по земеделие (ИЗ) в гр. Карнобат, получи една от наградите Грамота, връчени на Селскостопанска академия в категорията „Сортови семена и посадъчен материал ” от Конкурса за иновации на Международната се...

Прочети
12.03.2020

Под мотото „Как високите технологии променят пътя от нивата до трапезата“ на международно изложение за земеделие и храни „Агра 2020“ Селскостопанска академия (ССА) участва активно със структурните си звена - научни институти, научни и опитни станции ...

Прочети
11.03.2020

Под патронажа на международна научна комисия от Унгария, Германия, Италия, Словакия и съфинансиране от Европейският социален фонд (European Social Fund - Grant agreement no. EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005) в периода 2-4 декември 2019 г. в Будапеща се...

Прочети
10.03.2020

Грамота в раздел „Научна дейност и разработки” от Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 заслужи и биологично активният ензимен продукт „Фибрино ЗИМ“, разработка на учени от Института по криобиология и хранителни тех...

Прочети