19.05.2020

„Сред всички Божии създания няма нито едно, което да е толкова трудолюбиво и полезно за човека, и да изисква толкова малко внимание, колкото пчелата“Антон ЯншаНа 20 май е Световния ден на пчелите, повод да напомним за тези уникални и трудолюбиви създ...

Прочети
14.05.2020

Институтът по аграрна икономика (ИАИ) от структурата на Селскостопанска академия е ръководеща организация в стартиралия през декември месец 2019 г. проект „Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от пречиствателна станция за отпад...

Прочети
29.04.2020

Отпадъчните води, третирани съгласно подходящи стандарти и методи, имат силен потенциал да допълват конвенционалните водни ресурси, използвани при напояване на селското стопанство. Темата е изключително актуална в контекста на глобалния проблем с нед...

Прочети
22.04.2020

На 13.02.2020г. се проведе се първа работна среща по проект „Оптимизиране параметрите на прецизното земеделие за подобряване ефективността на производството и проследяемостта на продуктите от селското стопанство”. Изпълнители на планираните по него д...

Прочети
01.04.2020

В рамките на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 се проведе Конкурс за иновации, организиран от Съюза на изобретателите в България. На него Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) – Казанлък, който е в структурата на Селск...

Прочети
30.03.2020

Институтът по животновъдни науки (ИЖН)– Костинброд, водещо научно звено в ресорния сектор чрез системата на Селскостопанска академия (ССА), бе удостоен с Грамота в раздел „Животновъдство“ от Конкурса за иновации на Международната селскостопанска изл...

Прочети
26.03.2020

Добруджанският земеделски институт в Генерал Тошево, като научно звено от структурата на Селскостопанска академия, създаде първия български хибрид слънчоглед, в който чрез селекция са включени гени за устойчивост срещу паразита синя китка. След успеш...

Прочети
24.03.2020

Във връзка с приключилия конкурс по НП „Млади учени и постдокторанти” 37 млади учени са одобрени за участие във втория етап на програмата, както следва:Институт по консервиране и качество на храните - ПловдивИван Бакалов Живка ГорановаСтоил ЖелязковИ...

Прочети