05.06.2020

Около 50 участници от цяла България взеха участие в обучителния семинар посветен на отглеждането на сорго, суданка и техните хибриди в отговор на климатичните промени. Участниците проявиха очаквано голям интерес по темата. Основните въпросите бяха св...

Прочети
04.06.2020

На 3 юни в Добруджански земеделски институт (ДЗИ) се проведе традиционният Ден на отворените врати. Той стартира с пресконференция, на която присъстваха журналисти от местни, регионални и национални медии. Гости на събитието бяха г-н Красимир Кирилов...

Прочети
02.06.2020

Онлайн информационно-обучителения семинар на НССЗ с лектор от Селскостопанска академияОнлайн дистанционен информационно-обучителен семинар на тема: „Отглеждане на сорго, суданка и техните хибриди в отговор на климатичните промени” организира на 4 юни...

Прочети
01.06.2020

Седмото отличие „Принос в механизацията на земеделието” се откри онлайн, считано от 1 май 2020 година.Организатори на Отличието отново са Министерство на земеделие, храните и горите, Селскостопанска академия, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Агра...

Прочети
29.05.2020

Наука за иновативно и устойчиво земеделско производствоСелскостопанска академия е единствената специализирана структура в страната за научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранит...

Прочети
27.05.2020

Нужни са инвестиции в модернизация на лабораториите и младите учени на ИРГР-Садово В рамките на посещението си на територията на пловдивската община Садово президентът Румен Радев посети Института по растителни генетични ресурси (ИРГР) „Константин М...

Прочети
21.05.2020

Биоикономиката обхваща производството на възобновяеми биологични ресурси (биомаса) и тяхното превръщане в храни, фуражи, биологични продукти и биоенергия. Аграрният сектор (земеделие, гори, риборство) и хранително-вкусовата промишленост участват в би...

Прочети