img

Лекция за подобряване състоянието на естествените ливади и пасища от семинар на ИФК – Плевен и НССЗ

16.09.2021

Технoлогични решения за поддържане и подобряване на състоянието на естествените ливади и пасища, както и с методите за създаване и използване на временни (сяти) пасищни тревостои, ще научите в публикуваното от сайта АГРИ БГ видео от тематичен семинар, който бе организиран от Институт по фуражните култури (ИФК) – Плевен към Селскостопанска академия и Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). Видеолекцията дава подробна информация за многогодишните житни треви и многогодишните бобови треви.

Лектор в него е проф. д-р Анелия Кътова от ИФК – Плевен. В презентацията на учения са представени и изискванията за оптимална паша. При спазването им могат да се реализират средногодишно по 750 кг/дка сено или 900 кг/дка сенаж от сенокосите и по 2250 кг/дка зелена маса от пасищните площи, твърди лекторът.


Полезните съвети за животновъди с естествени ливади и пасища вижте в уебсайта на АГРИ БГ:

https://agri.bg/novini/kak-da-postigate-po-2250-kgdka-zelena-masa-ot-pasishche