img

В ЗИ – Стара Загора се проведе семинар на тема “Публикационна активност: правила и изисквания“

19.02.2024

 На 13.02.2024 г. в Земеделски институт –Стара Загора се проведе семинар на тема “Публикационна активност: правила и изисквания“. Лектор на семинара беше
д-р Боряна Козарева – директор на Дирекция „Библиотечна и издателска дейност“ на ССА. Участваха учени от Земеделски институт – Стара Загора и от Института по полски култури –
Чирпан. Бяха обсъдени теми, свързани с импакт фактор и импакт ранг на списанията, системата за откриване на сходство в публикациите, като бяха разгледани различни казуси и дадени
препоръки за спазване на етичните норми. Обсъдени бяха политиките за отворен достъп и лицензите, под чиито условия се публикува. Важен елемент от правилата е изписването на афилиацията на авторите, в която трябва задължително да присъства институцията, която представляват – ССА. Обяснена беше връзката на ORCID на авторите с техните профили в Web of Science и Scopus, още една възможност авторите да станат по-разпознаваеми. Учните бяха запознати и с възможността за публикуване в списания на издателство Elsevier на отворен достъп.