img

В Научен център по земеделие - Търговище очакват добри резултати от жътвата

04.07.2024

На 24 юни – Еньовден беше открита жътвената кампания в Научен център по земеделие – Търговище. Звеното е част от Селскостопанска академия. Целият екип е мобилизиран по време на кампанията по прибирането на зърнените култури. Върху площите на научния център експертите от Търговище са заложили на българска селекция зърнено-житни култури. Научният състав на центъра се събра на полето и стартира жътвата с традиционния ритуал с омесена питка хляб и ръчно зажънване на класовете. 

По данни на Министерството на земеделието и храните площите с ечемик в страната са се увеличи в сравнение с миналата година с 34,9%. Освен това поради по-ранния старт на жътвата, на много места в България, към момента е прибрана реколтата от близо 470 000 дка от тази култура. Средните добиви в страната възлизат на 534 кг/дка – с 27 кг повече от декар в сравнение с миналата година.

Средните добиви от пшеница в страната са по-високи от миналогодишните и надхвърлят 600 кг/дка. През предходното лято стопаните прибраха средно с 50 кг по-малко зърно от декар. Анализите на агроведомството за добивите в страната показват, че към момента добивите от пшеница надхвърлят миналогодишните – 539 кг/дка при 430 кг/дка за 2023 г. Такива са резултатите въпреки, че стопанската година е изключително специфична и започна с период на засушаване, след което започнаха валежи. Не закъсняха и проблемите и предизвикателствата. След късната валежна пролет, която настъпи, се появиха множество заболявания.

Да е богата реколтата! Да е сита годината! Да е благословен хлябът! Да спори работата и Бог да ни закриля! Това си пожелаха от Научен център пи земеделие – Търговище.