img

Уебинар „Европейска правна рамка за закрила на генетични ресурси“, в частност - закрила на нови сортове растения

22.05.2023

На 30 май (17:00 CEST) ще се състои втора серия от уебинара на AIPPI-ASIPI „Правна рамка на ЕС за защита на интелектуалната собственост на генетични ресурси“. В рамките на инициативата трима лектори ще разгледат подробно генетичните ресурси. 

Модераторът Ана Клаудия Мамеде Карнейро, партньор в Dannemann Siemsen, ще обсъди защитата на сортовете растения и животинските породи. Нейни партньори са лекторите Ивана Кунда - професор по международно и европейско частно право на Университета в Риека, Хърватия и д-р Силвия Тодорова, патентен представител и консултант на Селскостопанска академия по въпросите на интелектуалната собственост. Д-р Тодорова ще говори за опазването на сортовете растения и породите животни и идентифицирането на добри практики в България. Научните звена от структурата на Селскостопанска академия разполагат с възможността да предоставят информация за успешни проекти или нови разработки относно сортове или породи животни, които ще бъдат включени в нейната презентация. 

Проф. Ивана Кунда ще дискутира темата „Защитата на растителните сортове в Хърватия: нови срещу стари“.

Инициативата потвърждава практиката по прилагане политика на многообразие и приобщаване. Целта е да се създаде многообразна работна среда и култура на приобщаване, където всеки се чувства ценен и способен да реализира пълния си потенциал.

Форма за регистрация:  

https://851b0ad9be2e4bee83b18c3c4833e76b.marketingusercontent.com/m/view/uPE7KeCedhQY0TS25oM1qnauiJ5aGAefB4O3DNoLxNEx#msdynttrid=apfToee8LVX5vYV213fUD_FAW6qOfxxiGiybOcyoW4w