img

Ученици от ПГХТТ - Пловдив на лятна практика в Институт по консервиране и качество на храните

09.07.2024

Практикантите имаха възможност да посетят акредитираната лаборатория за изпитване на храни.

Ученици от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника - Пловдив проведоха лятната си производствена практика в лабораториите на Института по консервиране и качество на храните - Пловдив, който е част от мрежата на Селскостопанска академия. В периода от 1 юли до 12 юли учениците от специалност „Биотехнология“ на ПГХТТ – Пловдив се обучават в научноизследователските лаборатории под ръководството на учени от ИККХ по теми, свързани с биотехнологии, контрол на качеството и безопасност на храни и напитки. Практикантите имаха възможност да посетят акредитираната лаборатория за изпитване на храни към ИККХ - Пловдив. 

ПГХТТ - Пловдив разполага с учебни кабинети и лаборатории, оборудвани с модерна техника, които подготвят учениците за успешната им кариера в хранително-вкусовата промишленост. Към училището функционира и Център за професионално обучение, предлагащ практическо обучение на курсисти с цел улесняване процеса на адаптацията им в бързо променящата се социално-икономическа среда.

Реализираната поредна съвместна инициатива между ИККХ - Пловдив и ПГХТТ – Пловдив и резултатите от проведената ученическа практика за надграждане на умения и професионален опит, са поредното доказателство за необходимостта и ползите от поддържане на тясна връзка между образованието и науката.