img

Ученици на производствена практика в Института по консервиране и качество на храните - Пловдив

23.05.2024

Потапянето в реална работна среда даде възможност на стажантите да усвоят нови знания.

Ученици от 12-ти клас от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника (ИККХ) - Пловдив проведоха своята производствена практика в лабораториите на Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив. Ученици от специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ се обучаваха по определени теми, съгласно учебна програма от Министерството на образованието и науката и изпълняваха възложените им практически задания и дейности, посочени в Дневник за производствена практика. Още през първия ден, наред с провеждането на първоначален инструктаж, техники за безопасност и охрана на труда, учениците показаха добри познания в нормативната уредба и проявиха интерес към усвояване на нови компетентности. За обучение по теми, свързани с контрол на качеството и безопасност на храни и напитки, практикантите имаха възможност да посетят акредитираната лаборатория за изпитване на храни към ИККХ – Пловдив, звено, което е част от Селскостопанска академия. Потапянето в реална работна среда даде възможност на стажантите да усвоят нови знания като проследят пробоподготовка на суровините за анализ и осъществяването на изследователски и аналитични дейности.

Реализираната поредна съвместна инициатива между Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив и ПГХТТ - Пловдив, и резултатите от проведената ученическа практика за надграждане на умения и професионален опит, са поредното доказателство за необходимостта и ползите от поддържане на тясна връзка между средното образование и науката. Такъв коментар направиха от института, като се надяват и ще направят това, което зависи от тях за реализацията на успешно бъдещо сътрудничество.