img

Учени от Сърбия, Хърватия и Черна гора посетиха ДЗИ - Ген. Тошево

05.07.2024

Учени от Сърбия, Хърватия и Черна гора посетиха ДЗИ - Ген. Тошево по проект „Агролесовъдски практики в Западните Балкани за устойчиво развитие: слаби и силни страни (AGFORWEB)“

На 24.06.2024 г. в Добруджански земеделски институт (ДЗИ) - Ген. Тошево на Селскостопанска академия се проведе среща на учени и гости от научни институти и университети в Сърбия, Хърватия и Черна гора във връзка с участие на Лесотехнически университет, като партньор по проект: „Агролесовъдски практики в Западните Балкани за устойчиво развитие: слаби и силни страни (AGFORWEB)“, с ръководител доц. д.н. Красимира Петкова -Цокова и доц д.н. Наско Илиев.

Гл. ас. д-р Зорница Петрова от отдел „Агротехника и животновъдство“ и директорът на ДЗИ - Ген. Тошево - доц. д-р инж. Илия Илиев запознаха присъстващите учени и преподаватели с дейността на Добруджански земеделски институт по отдели, научно-изследователската работа на специалистите, свързана с напредъка, постиженията и стратегии за насърчаване на агролесовъдството в региона. 

На срещата присъстваха доц. д-р Георги Костов - председател на Селскостопанска академия в периода 2011-2012 г., както и доайенът в агролесовъдството – г-н Йордан Петров - дългогодишен служител на Института.

Г-н Петров запозна присъстващите с историческото развитие на полезащитните горски пояси в Добруджа, техните екологични функции и икономически ползи за фермерите. Бяха разгледани и предизвикателствата пред опазването и възстановяването на тези жизненоважни системи, включително промените в земеползването, недостатъчното финансиране и липсата на знания и умения сред фермерите.

Учените посетиха демонстрационни обекти на Добруджански земеделски институт, изследвани от младите учени гл. ас. д-р Зорница Петрова и ас. Атанас Атанасов, където е видно как агролесовъдните системи работят на практика. Тези обекти включват разнообразни земеделски култури, отглеждани заедно с дървета, както и други иновативни техники за интегриране на гори и земеделие.

Срещата беше успешна платформа за учените да обменят идеи, да споделят най-добри практики и да идентифицират области за бъдещо сътрудничество.