img

Учени от ИПЖЗ - Троян в Република Молдова

15.11.2022

По покана на Ръководството на Научно-практически институт по биотехнологии в животновъдството и ветеринарната медицина, Максимовка и Асоциацията на овцевъдите в Република Молдова на тридневно посещение (от 28.10 до 30.10.2022г.) в гр. Чимишлия, Република Молдова бяха учени от ИПЖЗ-Троян: доц. д-р Диян Георгиев, доц. д-р Николай Марков и ас. д-р Цветан Марков. Голяма чест за института ни бе, че фестивалът "Mioria laie, laie bucalaie" – изложение на животни в Република Молдова бе открит от доц. д-р Диян Георгиев. Пред колеги и фермери доц. д-р Николай Марков изнесе лекция на тема: „Породи овце и кози отглеждани в България, респективно в ИПЖЗ-Троян“.