img

Учени от ИККХ финалисти в третия републикански конкурс с международно участие на тема „Здравословният начин на живот през погледа на различни поколения“, Гродно, Беларус

08.01.2020

На 21 декември 2019 г. бе проведена финалната част на стартиралия през август 2019 г. трети Републикански конкурс с международно участие на тема „Здравословният начин на живот през погледа на различни поколения“, иницииран и организиран от кандидата на медицинските науки Наталия Викторовна Пац, доцент в катедрата по „Обща хигиена и екология“ на Гродненския държавен медицински университет, Беларус. 

Целта на конкурса е чрез използването на творческия потенциал на хора от различни възрастови групи да се пропагандира здравословния начин на живот. Координирани бяха усилията на научни работници, педагози, студенти за обмен, обсъждане и разпространение на постиженията от методичната работа, пропагандираща здравословния начин на живот.

Задачите на конкурса са:

-Създаване на информационно пространство за формиране на групи от съмишленици, водещи и пропагандиращи здравословен начин на живот;

-Привличане на научни работници, преподаватели от ВУЗ и специалисти от администрацията за решаване на актуални въпроси, свързани с разработката и използването на съвременни методики и технологии за пропагандиране на Здравословния начин на живот.

В конкурса участваха 1913 представители  на различни възрастови групи от 5 до 67 години от Беларус, Русия, България, Казахстан, Полша, Украйна, Туркменистан и САЩ. Те се състезаваха в следните номинации: „Научно-методични разработки“, „Картина“, „Фотоколаж“, „Рисунка“, „Малка пластика“ и „Поезия“.

До финал достигнаха разработките на участници от Белурас, България, Русия, Украйна и САЩ.

Работата на доц. д-р Петя Иванова от   „ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТНИ СЪСТАВИ НА ПРOДУКТИ ОТ ПЪПЕШИ“ бе отличена с диплом І-ва степен в раздела „Научно-методични разработки“. 

Разработката на гл. ас. д-р Мария Момчилова „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСОРАСТИТЕЛНИ КОНСЕРВИ С ФУНКЦИОНАЛНИ СВОЙСТВА“ получи диплом на финалиста в същия раздел.