img

Участието на Селскостопанска академия в Конкурса за иновации на „АГРА 2020“

12.02.2020

Участието на Селскостопанска академия в Конкурса за иновации на „АГРА 2020“

Селскостопанска академия (ССА) с научните си институти е водещ партньор на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 и отново основен изложител със самостоятелните им щандове. На тях ще видите постиженията и сътвореното от българската аграрна наука в полза на едно по-ефективно, модерно и проспериращо родно земеделско производство. 

В Конкурса за иновации, който по традиция ще се проведе в рамките на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020, ще участват 10 от институтите на ССА, представяйки общо 16 научни продукти. Това са преди всичко конкурентоспособни сортове и технологии за растениевъдството, сред които доминират нови сортове и хибриди за зърнопроизводство, лозарство и зеленчукопроизводство. Следват ги впечатляваща гама от нови продукти и технологии за хранителната индустрия и машини и инвентар за растениевъдството. 

Новите сортове на ССА, които ще очакват признание и награди в Конкурса за иновации на АГРА 2020, са:

  • сорт бяло главесто зеле Билян на Институт по зеленчукови култури „Марица”, съчетаващ висок продуктивен потенциал, жизненост, добри морфологични, химични и вкусови качества, много добра устойчивост към разпукване и толерантност към болести и неприятели;
  • обикновена пшеница САШЕЦ - съвместна разработка на колектив от учени на Институт за растителни и генетични ресурси – Садово и Институт по полски култури – Чирпан, която е с много добри хлебопекарни качества, съчетани с висок добив, показан в изпитването на ИАСАС;
  • нов винен сорт лоза „Мискет викинг” на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, подходящ за екологично лозарство и винарство;
  • нов сорт пролетен ечемик Венера на Институт по земеделие – Карнобат, който е с висока продуктивност и хранителна стойност на зърното в съчетание с много висока устойчивост на болести и сухоустойчивост; 
  • нов сорт тритикале Дони-52 на Добруджански земеделски институт гр. Генерал Тошево, който има много добра устойчивост към брашнеста мана, кафява, жълта и черна ръжда, фузариум, септория и е с продуктивен потенциал: 8-9 t/ha;
  • зимен многореден ечемик сорт Фанагория на Добруджански земеделски институт гр. Генерал Тошево.


Като новост за българския пазар и достойни конкуренти на участващите иновации в Конкурса, се открояват и новите хибриди на ССА. Тази година претенденти за награди са новият хибрид слънчоглед Енигма CLP на Добруджански земеделски институт гр. Генерал Тошево и хибридите царевица: Кнежа 320, Кнежа 564, Кнежа 565 и Кнежа 648 на Институт по царевицата – Кнежа. 

Машина за рози многофункционална” на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР)„Н. Пушкаров”, София към ССА е предназначена за механизирано прибиране на маслодайна роза и реализиране на ресурсоспестяваща борба с вредителите по розовите растения, внасяне на препарати за стимулиране растежа на растенията, оросяване на насажденията в сухи периоди, селективна резитба, транспортни и др. дейности в малки и средни по размер розопроизводителни стопанства. Учените от ИПАЗР, София, ще участват в разделите „Машини и инвентар за растениевъдството” и „Научна дейност и разработки” на конкурса и с продукта „Инсталация за пречистване на слънчогледово масло с помощта на ултразвуково поле” и Полезен модел Рег. № 3283 U1/ 7.11.2019 г. „Интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на посеви на земеделски култури”. Интегрираната система включва: система за събиране и предварителна обработка на данни; система за генериране на картографски продукти; сървър за обработка и анализ на данни и многоканални изображения.

Покривна кошерна табла с разширени технологични възможности” на Института по животновъдни науки – Костинброд към ССА е другият иновативен продукт в ресорния раздел на Конкурса за иновации на АГРА 2020. С него се осъществява реална и предизвикана самосмяна на пчелата майка в кошера, като отпадат всички манипулации и дейности по традиционното придаване.

ССА участва в Конкурса за иновации на АГРА 2020 и с нови продукти и технологии за хранителната индустрия, дело на Института по криобиология и хранителни технологии – София. Негови научни постижения, включени в листата на ССА за участие в надпреварата за номинации на Конкурса, са FibrinoZIME – ензимен продукт с фибринолитично действие, Алгопек - ядлива опаковка за храни и Диабетичен хляб „Energy bio“. 

В тази категория на Конкурса ССА участва и с Продукта Мъфин с натурални захарозаместители - брашно от мескит и кокосова захар на Института по консервиране и качество на храните – Пловдив.