img

Участие на Добруджански земеделски институт в XXVIII Международно специализирано изложение „Селското стопанство и всичко за него“ – гр. Добрич – 29.07.-01.08.2020 г.

30.07.2020

Базови семена от 19 сорта зърнено-житни култури предлага Добруджански земеделски институт на фермерите за есенната сеитбена кампания, 2020 г.

От 29 юли до 1 август Добруджански земеделски институт участва в XXVIII Международно специализирано изложение „Селското стопанство и всичко за него“ – гр. Добрич. Институтът представя богата експозиция от собствени сортове зърнено-житни култури, от които на зърнопроизводителите ще се предлагат базови семена за есенната сеитбена кампания през 2020 г.:

- 10 сорта обикновена пшеница: ЕНОЛА, ЛАЗАРКА, ДРАГАНА, МЕРИЛИН, КОСАРА, ПЧЕЛИНА, РАДА, КРИСТАЛИНА, ФАНИ И ЖАНА; 

- 3 сорта твърда пшеницаМЕЛИНА, МАЛЕНА И СЕВЕРИНА;

- 4 сорта тритикале: АКОРД, РЕСПЕКТ, ДОБРУДЖАНЕЦ И ДОНИ-52;

- 2 сорта зимен ечемик: АХАТ И ТАНГРА.

 Предлагат се и сертифицирани семена от пшеница сорт ЕНОЛА – първо размножение, реколта 2020 г., стокова продукция от семепроизводен посев пшеница, реколта 2020 г., както и базови семена от пшеница, реколта 2019 г. (БОЖАНА, ГАЛАТЕЯ, КАМИ, КАТАРЖИНА, ЛАЗАРКА, ПЧЕЛИНА).

Пролетните култури се представят от мостри семена от сортове полски фасул Еликсир, Блян, Устрем и Скития, леща Илина и грах Кристал. Характерно за сортовете Блян, Устрем и Скития е, че са с изправен храст, което ги прави подходящи за директно механизирано прибиране и до голяма степен ограничава разходите и улеснява реколтирането на тази култура.

Изложена е и „Технология за производство на полски фасул“, създадена в института от авторски колектив от специалисти по селекция, агротехника и фитопатология. 

Слънчогледът е представен от сорт Фаворит и хибридите Деведа, Енигма, Дара и Сан Лука.

Поради недоброто представяне на чуждестранните сортове пшеница през сушавата стопанска 2019-2020 г., се засилва интересът на фермерите към българските сортове, в частност тези на Добруджански земеделски институт като основен център за селекция и семепроизводство на зърнено-житни култури в страната. 

Селекционерите и агрономите-специалисти от Добруджански земеделски институт са винаги на разположение на земеделските производители за съвети, които биха били полезни за правилния избор на сорт и точна технология на извеждане на зърнопроизводството.