img

Три института с отличия на конкурса „Принос в механизацията на земеделието“ в направление„Механизация в земеделското производство“

04.12.2023

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ Русе зае първо място и получи диплома и плакет в категория „Големи стопанства“. Наградата получи директорът доц. д-р Галина Дякова. 

Институтът по земеделие Кюстендил зае първо място и получи диплома и плакет в категория „Средни стопанства“, овощарство. Наградата получи директорът доц. д-р Илияна Кришкова. 

Институтът по животновъдни науки Костинброд зае първо място и получи диплома и плакет в категория „Средни стопанства“, смесено. Наградата получи доц. д-р Иван Янчев

Със специален Диплом, отличие за заслуги в областта на образованието и активното участие в Отличието беше награден академик Христо Белоев, ректор на Русенския университет.

Традиционно церемонията по награждаването се проведе в София на 1 декември, рождената дата на в. ,,3емеделска техника“, в зала „Инж. Стоимен Сарафов“ на НТС и се превърна отново в празник на механизацията. 

Организатори на конкурса са Министерството на земеделието и храните – ГД „Земеделие и регионална политика“, Селскостопанската академия, Русенският университет ,,Ангел Kънчев“, Аграрният университет – Пловдив, Научно-техническият съюз по машиностроене и рекламно-информационният вестник ,,Земеделска техника“. С връчването на това отличие се насърчават производители и вносители на земеделска техника и земеделски производители, внедрили механизирани технологии, осъществени с иновативна техника и с подготвени кадри за постигане на добри резултати в земеделието. 

Организаторите бяха представени от инж. Евелина Бекчиева от Министерството на земеделието, проф. д-р Светла Янчева - заместник-ректор на Аграрния университет – Пловдив, доц. д-р инж. Атанас Атанасов от Русенския университет ,,Ангел Кънчев“, проф. д-р инж. Венера Цолова от Селскостопанска академия и доц. д-р инж. Милка Бобева от в. „Земеделска техника”.

Водещ на церемонията  бе проф. д-р Светла Янчева. 

В уводното си слово проф. д-р Светла Янчева представи характера и целите на инициативата, като подчерта, че днес земеделието е немислимо без машини, а модерното земеделие – без съвременни технологии, механизация и дигитализация. Проф. Янчева посочи, че конкурсът и досега остава водещото събитие в сектора на земеделието, като и през 2023 година насловът му остава „Агро-единение“ – единение на образованието, науката и бизнеса - на ученици, студенти, научни работници, земеделски производители и търговци на земеделска техника за постигането на общата цел – прилагане на иновативни технологии с иновативни машини, а благородната кауза „Единение” е осъществима дори и в условията на трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени участниците в нея.

„Ние, учените от Селскостопанска академия подкрепяме безусловно тази благородна кауза и работим активно за усъвършенстване на синергията между образованието. науката и бизнеса като най-успешния модел за икономическо развитие, мощен генератор на идеи и своеобразен инкубатор на иноватори“, се казва в поздравителния адрес от името на председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Виолета Божанова, прочетен от Проф. Цолова.

Поздравления поднесоха и инж. Евелина Бекчиева от името на Министерството на земеделието и храните,  проф. д-р Светла Янчева от името на проф. д-р Христина Янчева, ректор на Аграрния университет – Пловдив, доц. д-р инж. Атанас Атанасов от името на акад. Христо Белоев, ректор на Русенски университет ,,Ангел Kънчев“, доц. д-р инж. Милка Бобева от името на в. „Земеделска техника”. Поздравителният адрес, изпратен от Националната асоциация на зърнопроизводителите прочете проф. д-р Светла Янчева от името на председателя на УС на НАЗ г-н Илия Проданов.

Главният редактор на в. „Земеделска техника“ доц. Милка Бобева направи хронологичен преглед на Конкурса и представи мисията на медията в нейното дългогодишно успешно присъствие в помощ на земеделските производители и на механизацията в селското стопанство у нас. „B далечната 1894 г. изтъкнатият земеделски деец Янко 3абунов прозря истината, че земеделието е немислимо без машини. Cъздава и първото земеделско издание вестник ,,Орало“ с мотото ,,Mотиката и оралото хранят целий свят“. Идеята бе прегърната от правоприемника вестник ,,3емеделска техника“, че без машини няма земеделие. През 2014 г., по случай 120 години от излизането на първото земеделско периодично издание се създаде конкурсът Отличие ,,Принос в механизацията на земеделието“ и оттогава се провежда ежегодно. B годините той се наложи като водещо събитие в сектора ,,3емеделие“. Доц. Бобева благодари от името на организационния комитет на съмишлениците в каузата за просперитета на българското земеделие.

Имената на наградените участници бяха съобщавани от проф. д-р инж. Георги Костадинов, председател на комисията по оценяването. 

Следват отличените участници в конкурса „Принос в механизацията на земеделието“ по направления и категории.

НАПРАВЛЕНИЕ 1

БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Категория:                           EНЕРГЕТИЧНИ МАШИНИ

1. място 

Фамилия електрически превозни средства

ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Диплома и плакет

Категория:                           РАБОТНИ МАШИНИ

1. място 

Лопата за избутване на зърно и за подравняване

ЗАРАМАК ЕООД 

Диплома и плакет

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

ИНОВАЦИИ

Категория:                           ЕНЕРГЕТИЧНИ МАШИНИ – ГОЛЕМИ СТОПАНСТВА

1. място 

Трактор MASSEY FERGUSON MF8S

ВАРЕКС ООД

Диплома и плакет

2. място 

Трактор VALTRA Q305

ЗЛАТЕКС ООД

Диплома и плакет

Категория:                           ЕНЕРГЕТИЧНИ МАШИНИ – СРЕДНИ СТОПАНСТВА

1. място 

Специализиран трактор New Holland T4.120F

ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД

Диплома и плакет

2. място 

Трактор BASAK 2110 S

АГРОТЕХНИКИ И КО ЕООД

Диплома и плакет

Категория:                           ЕНЕРГЕТИЧНИ МАШИНИ – МАЛКИ СТОПАНСТВА

1. място 

Трактор SOLIS 26

ТЕХНО ГРУП-М ООД

Диплома и плакет

Категория:                           САМОХОДНИ   ПРИБИРАЩИ МАШИНИ

1.място 

Комбайн MF, IDEAL-8T

ВАРЕКС ООД

Диплома 

Категория:                           САМОХОДНИ   РАБОТНИ МАШИНИ

1. място 

 Самоходна пръскачка John Deere 612R

МЕГАТРОН ЕАД

Диплома и плакет

2. място 

Самоходна пръскачка - Chafer

ВАРЕКС ООД

Диплома 

3. място 

Телескопичен товарач MANITOU MLT 850 –145 V+

ЗЛАТЕКС ООД

Диплома 

Категория:                           РАБОТНИ МАШИНИ

1. място 

Прикачна сеялка Claydon Hybrid-T6 Сlaydon Hybrid-T6

ВАРЕКС ООД

Диплома 

2.   място 

Косачка STUBBLE MASTER

ВАРЕКС ООД

Диплома 

3. място 

Сечка за насичане на растителен остатък след жътва

ВЕЛЕС АГРО  БГ   - ЕООД

Диплома и плакет

Категория:                           СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ

1. място 

Машина за водно полиране

БИОСА ЕООД

Диплома и плакет

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

МЕХАНИЗАЦИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Категория:                           ГОЛЕМИ СТОПАНСТВА, ПОЛЕВЪДСТВО

1. място  

Земеделски производител Андрей Мачуганов

Диплома и плакет

Категория:                           ГОЛЕМИ СТОПАНСТВА, ПОЛЕВЪДСТВО

1. място 

Институт по земеделие и семезнание - Образцов чифлик, Русе

Диплома и плакет

Категория:                           СРЕДНИ СТОПАНСТВА, ОВОЩАРСТВО

1. място 

Институт по земеделие – Кюстендил

Диплома и плакет

Категория:                           СРЕДНИ СТОПАНСТВА, ОВОЩАРСТВО

1. място  

Земеделски производител Димитър Домозетов, 

Диплома и плакет

Категория:                           СРЕДНИ СТОПАНСТВА, СМЕСЕНО

1. място 

Аграрен университет – Пловдив

Диплома и плакет

Категория:                           СРЕДНИ СТОПАНСТВА, СМЕСЕНО

 1 място 

Институт по животновъдни науки, гр. Костинброд, 

Диплома и плакет

Категория:                           МАЛКИ СТОПАНСТВА, ОВОЩАРСТВО

1. място

Земеделски производител Вихрен Шарков

Диплома и плакет

2.  място

Земеделски производител Ивона Александрова

Диплома и плакет

3.  място

Земеделски производител Васил Петров

Диплома и плакет