img

Световният ден на почвите и устойчиво управление на почвените ресурси

07.12.2021

Световен ден на почвите се състои всяка година на 5 декември като средство да се привлече внимание върху важността на доброто състояние на почвите и да се насочват усилия за устойчивото управление на почвените ресурси. Създаването на този ден е по препоръка на Международен съюз по почвознание през 2002 г. 

Под ръководството на Кралство Тайланд и в рамките на Глобалното сътрудничество за почвите, ФАО подкрепя формалното установяване на световния ден на почвите като платформа за повишаване на информираността по отношение на почвите. Конференцията на ФАО единодушно одобрява създаването на този ден през 2013 г. и изисква неговото официално провъзгласяване на 68-ото Общо събрание на ООН. През декември същата година Общото събрание на ООН откликва с определянето на 5 декември 2014 г. като първия Световен ден на почвите.

Датата 5 декември е избрана, тъй като тя съвпада с рождената дата на Н.В. Крал Бумибол Адулядей, Крал на Тайланд, който е основен инициатор за създаването на този ден.

Настоящата 2021 г. ще се запомни в мисията на европейската общност да съхрани и управлява устойчиво почвите, като природен ресурс, с приетата и публикувана на 17 ноември т.г. от Европейската комисия (ЕК) Нова стратегия на ЕС за почвите за 2030 г. Появата ѝ е ключов резултат от стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. На практика нейното прилагане ще допринесе за осъществяване целите на Европейската зелена сделка. Известно е, че здравите почви са от съществено значение за постигане на климатична неутралност, чиста и кръгова икономика и спиране на опустиняването и деградацията на земята. Почвите са и водещ фактор в преодоляване загубата на биологично разнообразие, осигуряване на здравословна храна и защита на човешкото здраве.

Стратегията на ЕС за почвите за 2030 г. заменя предишната Тематична стратегия за опазване на почвите от 2006 г.