img

Студентка от Франция на четиримесечен стаж в Земеделски институт – Стара Загора

05.06.2024

Младата жена от Франция участва в експеримент, който стана част от доклада ѝ .

Студентката Саломе Фоко от Националното ветеринарно АгроБио училище „Онрис“ във Франция приключи своя четиримесечен стаж в Земеделски институт – Стара Загора, който е част от Селскостопанска академия.    

По времето на стажа се приложи последователен професионален подход, който позволи на студентката да разбере повече за функционирането на института, различните дейности в отделите му, както и етапи от агрохранителната верига. Това даде възможност на Саломе Фоко да изпълнява и тренира една или повече функции в дейността на ЗИ – Стара Загора чрез реални професионални ситуации и по този начин да напредне в собствения си проект. Колективът на института направи финална работна среща със стажантката по Програма „Еразъм“ в ЗИ – Стара Загора. Обсъден беше отчета за дейността през периода 19.02.2024 г. - 23.05.2024 г., който включва резултати от експеримент с птици и описание на усвоени методики и лабораторна апаратура в института.

Саломе Фоко посети научноексперименталните ферми, млечния и фуражния цех, а също така работи и в лабораторния комплекс на ЗИ – Стара Загора. За периода от четири месеца момичето от Франция се запозна със структурата и моделите на работа на Земеделския институт, както и с производствената база и научната част – лаборатории и научен състав. Младата жена участва в експеримент, който стана част от нейния официален доклад. Тя се включи в международната научна конференция, организирана от ЗИ – Стара Загора и Селскостопанска академия на 25 и 26 април 2024 г. на тема „Предизвикателства пред животновъдната наука в условията на глобални климатични промени“.

Учени от ЗИ – Стара Загора разказаха, че са използвали времето в България, освен за научна и практическа работа, също и да покажат на Саломе Фоко някои български обичаи. От своя страна студентката се запозна и разбра повече за културата на чужда страна с нагласата да стане един позитивен посланик на България по света.