img

Студенти от Висш институт по селско стопанство във Франция посетиха ЗИ – Стара Загора

01.04.2024

Студенти от Висшия институт по селско стопанство Lycee Agricole Prive de Тourville sur Pont – Audemer във Франция посетиха Земеделски институт (ЗИ) – Стара Загора. Младите хора с интерес разгледаха четирите ферми в научното звено, част от Селскостопанска академия - овцевъдната, говедовъдната, птицевъдната и зайцевъдната. В двата цеха на института - млечен и фуражен бяха показани и разяснени технологичните процеси. Студентите опитаха произведените за деня продукти – кисело и прясно мляко. Зададоха много въпроси за структурата на института, породния състав, икономическите условия, в които се развива земеделието в България и конкретно ЗИ – Стара Загора. Студентите разгледаха и лабораторния блок на института и се запознаха с основните направления,  в които работят учените и младите докторанти и асистенти. Обсъдени бяха възможности за бъдещо сътрудничество с директора на Земеделски институт - проф. д-р Стайка Лалева за задълбочаване на работните връзки и засилване на обмена на млади специалисти в областта на животновъдството и земеделието.

Още една съвместна дейност на ЗИ – Стара Загора и селското стопанство във Франция. В Земеделски институт - Стара Загора стаж провежда студентката от ONIRIS (Ecole National Veterinaire Agroalimantaire et de alimantationq Agro - Bio national college Nante, Франция) -Саломе Фоко. Между двете структури има сключено споразумение за провеждането на стажа по предварителна програма. Студентката Саломе е избрала института поради възможността за усвояване на методики за определяне качеството на животновъдната продукция и възможностите за използване на алтернативни протеинови източници в дажбите за селскостопански животни, както и обмяна на опит и знания за използването на пробиотиците в храненето на животни в контекста на борбата срещу кръстосаната резистентност. Саломе Фоко участва активно в провеждането на експерименти в секция „Развъждане и технология в овцевъдството“ и „Развъждане и технологии в птицевъдството и зайцевъдството“. Предвижда се участието ѝ в организираната от Земеделски институт – Стара Загора Международна научна конференция „Предизвикателства пред животновъдната наука в условията на глобални климатични промени“, посветена на 125 години животновъдна наука в България и 82 години от създаването на Земеделски институт - Стара Загора на 25 и 26 април 2024 година. Събитието ще се проведе в Стара Загора в хотел Верея от 10 ч.