img

ССА участва в Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство в МЗХ

03.04.2024

На 2 април, по време на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство в Министерство на земеделието и храните (МЗХ), министърът на земеделието и храните Кирил Вътев обсъди с браншови организации на производители на плодове и зеленчуци мерки за подпомагане и за повишаване на конкурентоспособността на сектора

Участниците в Консултативния съвет обсъдиха предложения, постъпили от браншовите организации, включително свързани с промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. Браншовите организации поставиха още въпроси за интервенциите по директните плащания, държавните помощи и регулации, проблемите с работната сила в сектор „Земеделие“, напоителната инфраструктура, финансовото подпомагане на разсадопроизводството, подпомагането на оранжерийното производство и сроковете, в които Държавен фонд „Земеделие“ изплаща помощта по обвързаното с производството подпомагане.

Министър Вътев припомни за стартираните 24 проекта за рехабилитация на напоителни съоръжения и информира за усилията на екипа на МЗХ да бъде облекчен режимът за изграждане на сондажи в земеделските стопанства. В допълнение посочи и вчерашното решение на Министерския съвет, свързано с автоматизираната информационна система за издаване на разрешения за пребиваване и работа в България или т.нар. ,,Синя карта“, което се очаква да е в помощ и на производителите на плодове и зеленчуци.

Заместник-министърът на земеделието и храните в оставка Александър Йоцев представи информация за проведените срещи с Министерство на труда и социалната политика, на които е обсъждан въпросът за държавната политика за привличане на работна сила в страната.

Браншовите организации посочиха, че за производителите е важно обвързаното с производството подпомагане на сектор плодове и зеленчуци да се изплаща своевременно предвид започналите основни обработки в овощните градини.

Министър Вътев представи и напредъка по Законопроекта за веригата на доставки на земеделски продукти и храни. Земеделските производители бяха информирани, че МЗХ очаква предложения от сектора във връзка с предстоящи промени в Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план.

В Консултативния съвет участваха проф. д-р Елена Тодоровска, главен научен секретар на Селскостопанска академия, председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов, представители на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Българската аграрна камара, Асоциация "Български зеленчуци", Националния съюз на градинарите в България, Националната асоциация на картофопроизводителите, Асоциацията на овощарите в България, Съюза на Дунавските овощари, Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните, Добруджанския овощарски съюз, Българската организация на производители на оранжерийна продукция, организации на производители, Националната асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове, Българската асоциация на биопроизводителите, Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. 

Цялата новина може да бъде прочетена тук на страницата на МЗХ в интернет.