img

ССА участва в Чешко-българска конференция на тема "Прилагане на интелигентно земеделие"

23.06.2021

Заместник-председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Виолета Божанова участва на форума с презентация на тема „Изследвания и иновативни решения за интелигентно земеделие в Селскостопанска академия – България“.

Конференцията е организирана на 22 и 23 юни 2021 г. от 10:00 до 13:00 ч.

Основната цел на уебинара е да запознае чешките и българските изследователски организации, работещи в областта на интелигентното земеделие, компаниите, предоставящи продукти и услуги в интелигентното земеделие и широката общественост с възможностите за сътрудничество в проучване и разработване на нови технологии и тяхното приложение в селскостопанската индустрия.  Засегнато е и изграждането на стабилна комуникация между чешки и български организации и компании като първа стъпка към стартиране на стратегически партньорства в областта на науката, научните изследвания и широкото отваряне на пазарите за продукти, услуги и приложения в двете страни.

Линк към събитието:

https://www.wirelessinfo.cz/en/smart-agriculture/