img

ССА поздрави Факултет по агрономство „Св. Димитър Солунски“ със 77-та му годишнина

09.05.2022

Проф. д-р Виолета Божанова уважи празника в Аулата на Аграрен университет – Пловдив  

На 28 април Факултетът по агрономство „Св. Димитър Солунски“ при Аграрен университет – Пловдив отбеляза своя 77-годишен юбилей в Аулата на университета. 

Във Факултета е отразена цялата история на Аграрния университет, 

давайки началото на създадените по-късно нови факултети и катедри. На тържеството присъстваха ръководството на Аграрния университет, декани, колеги от научни институции, представители на фирми от аграрния сектор, преподаватели, служители, студенти и ученици от професионалните гимназии по селско стопанство в Садово, Ямбол и Гоце Делчев. Сред официалните гости на събитието бяха Мария Белчева – кмет на община Куклен, Костадин Димитров – кмет на район Тракия, инж. Маргарита Гатева - експерт към МОН, Любомир Маринов – изп. директор на Национална служба за съвети в земеделието, проф. д-р Виолета Божанова – заместник-председател на Селскостопанска академия, доц. д-р Наталия Петровска – директор на Института по царевицата – Кнежа, ССА, Димитър Йорданов – директор на ПССГ – Садово, Костадин Костадинов - председател на УС на НАЗ и други. 

Проф. д-р Христина Янчева, ректор на Аграрния университет, откри юбилейното тържество с думите: „Днес 77 години по-късно преподавателите продължават да обучават студентите си как да овладеят тайните на агрономическата професия, която е древна и благородна, свързана със земята, растенията, хората и съхраняване богатствата на нашата планета.“ Във вълнуващото си слово деканът на Факултета по агрономство „Св. Димитър Солунски“, доц. д-р Атанас Севов, подчерта неговата неповторимост, младост и жизненост, неговата съпричастност в аграрното образование, аграрната наука, и селскостопанската практика. 

Проф. д-р Виолета Божанова, заместник-председател на Селскостопанска академия поздрави домакините от свое име и от името на Академичното ръководство на Селскостопанска академия с думите: „С традицията и познанието на поколения преподаватели, Факултетът по агрономство на Аграрния университет в Пловдив изгражда истински професионалисти в областта на растениевъдството, животновъдството, експерти в морфологията, физиологията и храненето на животните, в аграрното инженерство, в биологията и аквакултурите, в генетиката, развъждането и репродукцията, в приложната екология и зоохигиена. На тези кадри обществото ни разчита да допринесат със знания, креативни идеи и енергия за развитието на модерно българско селско стопанство. Много от тях следват смело мечтите си и покоряват нови научни върхове. Свидетели сме вече близо осем десетилетия как развитието на Факултета по агрономство допринася за превръщането и на Аграрния университет в модерен национален и европейски образователен, научноизследователски и внедрителски център, интегриран в европейското образователно пространство. Ние, учените от системата на Селскостопанска академия оценяваме с благодарност усилията на преподавателите, които все така неуморно и с желание се посвещават на благородното и свято дело да предадат знания и опит на студентите си, надграждайки ги и с най-ценните нови достижения на българската и световна селскостопанска наука. Убедени сме, че съвместната ни изследователска работа по общи проекти и Научни програми с колегите от Факултета по агрономство „Св. Димитър Солунски“ е ползотворна и допринася за устойчивия и интелигентен растеж на аграрния сектор и развитието на регионите в страната. Днес, в условията на непрекъсната и стимулираща конкуренция, 

ние с вас от аграрната преподавателска и научна общност сме длъжни да съхраним нашия неповторим културен код 

в търсене на новото и прогресивното знание за по-плодородна земя, по-високодобивни и качествени земеделски култури и селскостопански породи животни. Мъдростта, опита и знанието на нашия народ, трупани през вековете, трябва да бъдат преподавани и предавани през системата на висшето агрономическо образование. Синхронът им със съвременните постижения и иновации на аграрната ни наука ще гарантират продоволствения суверенитет на България и ще продължат непреходната национална идентичност в аграрното образование и земеделско производство на България.

Вярвам, че в свят, в който културните граници и идентичности се размиват и обезличават, 

Вие, преподавателите от Факултета по агрономство, заедно с нас учените от системата на Селскостопанска академия ще продължим едновековната мисия на висшето аграрно образование на България 

в посока  конкурентоспособна образованост и наука.

В този контекст с общи усилия сме длъжни да продължим мисията на Агрономията не само като наука и практика на отглеждане на растения, които хранят света, а в години на видима продоволствена несигурност на човечеството, и като средство за подобряване околната среда и смекчаване изменението на климата. Само така ще изградим проспериращ облик на българското селско стопанство и ще съхраним природните ресурси за бъдещите поколения. 

На всички преподаватели и техни възпитаници във Факултета по агрономство „Св. Димитър Солунски“ на Аграрен университет – Пловдив пожелавам здраве, успех и професионален растеж! Честита 77-ма годишнина!“

На събитието присъстваха и доц. д-р Наталия Петровска, директор на Института по царевицата – Кнежа, както и част от екипа на Института. Доц. д-р Петровска благодари за поканата на Факултета по агрономство "Св. Димитър Солунски" - АУ, Пловдив, по повод тържественото отбелязване на юбилея и каза: „Забележителни постижения, престижни награди, отлични студенти и непоклатими традиции! Желаем Ви здраве, успехи и Ви благодарим за успешното партньорство!“ 

Специален поздрав Факултета по агрономство получи от Академичния фолклорен ансамбъл при АМТИИ – Пловдив – два танца, които разкриха красотата на българския фолклор и повишиха настроението в аулата.

По повод юбилея основоположниците на висшето аграрно образование, абсолвенти връчиха символите на знанието и науката на зрелостници от първото аграрно училище – Професионална селскостопанска гимназия - Садово. Учениците получиха и ключове, символ на винаги отворените врати на факултета за бъдещите студенти.