img

Среща между ръководството на ССА и френски дипломатически представители в областта на земеделието и икономиката

25.11.2022

На 22 ноември 2022 г. в ССА се проведе среща между г-н Сирил Швайцер, съветник по селскостопански въпроси за Румъния, България и Унгария към посолството на Франция в Румъния, г-жа Петя Димитрова, икономически аташе към Регионалната икономическа служба на посолството на Франция в България и ръководството на Селскостопанска академия.

Проф. д-р Виолета Божанова, зам.-председател на ССА, представи дейността на Академията, нейната структура и научни постижения, научните програми, по които Академията работи, в т.ч. и съвместните проекти с френски научни институции. Заедно с проф. д-р Елена Тодоровска, главен научен секретар, бяха обсъдени настоящото сътрудничество с Френската република и новите възможности за разширяването му с INRAE – Френския национален институт за изследвания в областта на земеделието.

Г-н Швайцер прояви искрен интерес към дейността на Академията, изрази намерение да сподели впечатленията си с колегите си от INRAE и благодари за ползотворната среща.