img

Сортове български ечемик и микробиални торове в Открития ден на ИЗ - Карнобат

01.07.2024

На 6 юни Институтът по земеделие (ИЗв Карнобат от структурата на Селскостопанска академия или известният като Институт по ечемика в Карнобат отново събра на организиран Открит ден учени и земеделци, бъдещи селскостопански специалисти, колеги, партньори на научното звено. Проф. Дарина Вълчева от ИЗ - Карнобат и председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Виолета Божанова поздравиха участниците в полезната инициатива.

„Подобни събития са една изключителна възможност и платформа да предоставим на земеделските производители, на колегите нашите научни постижения и да покажем съвместните си решения с агробизнеса в посока намаляване използване на пестициди, устойчиво развитие на сектора, така че с удоволствие поставям начало на форума. Надявам се, че това ще бъде събитието, което ще ви улесни в правилния и информиран избор в агробизнеса“, заяви проф. Божанова.

„Откритият ден е традиция при нас и ежегодно се срещаме с фермери, с фирми, които предлагат продукти, свързани със земеделието. Ежегодно тази проява се провежда под надслова „Иновации в земеделието“. Целта ни е да уловим актуалните за деня моменти в земеделската наука и практика, с които бихме могли да помогнем на фермерите в тези доста трудни във всяко отношение времена“, посочи проф. Вълчева. Тя отбеляза и присъствието в Открития ден на гости от Турция, като акцентира върху задачата на научното звено да презентира създадените в него сортове, но редом с това и микробиалните торове. „Във връзка с новите изисквания, със Зелената сделка ние трябва да търсим нови подходи, с които да разгърнем продуктивния потенциал на културите и фермерът да бъде доволен от работата си“, коментира проф. Вълчева. Най-големият проблем за фермерите и за науката са промените в климата. Затова на на всички открити дни учените акцентират върху него.

Селекционната дейност на Института по земеделие - Карнобат, е насочена върху селекция на ечемик и пшеница. Сортовата листа на ечемика за настоящия сезон съдържа 27 сорта двуреден ечемик, 3 сорта пролетен двуреден фуражен ечемик, 1 сорт пролетен голозърнест ечемик, 20 сорта многореден фуражен ечемик, 1 сорт пролетен многореден.
 Общо 50 сорта са регистрирани в Сортовата листа на страната.
От тях 43 са българска селекция, т.е. ако при останалите култури имаме инвазия на чужди сортове, то при ечемика картината е различна. Основната част от полетата (1 150 000 дка) са заети с български сортове ечемик, от 43-те сорта, 30 са на ИЗ - Карнобат. Редом с нашата Сортова листа научното звено има и сортове, вписани в сортовата листа на Р. Турция – след едногодишно или двугодишно изпитване са вписани обикновена пшеница Миряна, 7 сорта ечемик и зимен овес – сорт Кехлибар или разнообразието от сортове и там е доста голямо.

Ареалът на разпространение на сортовете на ИЗ - Карнобат е широк - в Молдова и в Украйна отглеждат български ечемик, в Македония хит през последните години е пшеница Миряна и Одисей. Те най-добре се приспособяват в тамошните условия, пояснява проф. Вълчева. В Турция пазарът е много голям, близо 30 млн. дка ечемик се отглеждат в тази страна.

От ИЗ - Карнобат предлагат на пазара сортове не само по предназначение, но и по устойчивост на абиотичен стрес, свързан с климатичните промени. Научните работници от ИЗ - Карнобат работят усилено в посока създаване на пластични сортове, които да отстояват на климатичните предизвикателства. Повече от 30-годишна е историята на техните научните търсения в тази посока, а резултатите се увенчават с успеха  на новосъздадените сортове. 

ИЗ - Карнобат има сортове, устойчиви на суша. Това са ОРФЕЙ и ОДИСЕЙ, устойчиви на студ – САЙРА, ДАРИЯ, АХИНОРА, влаголюбиви, но не и за полета с високи подпочвени води са Хубер, Загорец, Аспарух, Лардея. 

„Всичко това допълва картината, пред която е поставен фермерът, преди да започне сеитба той много добре трябва да се ориентира кой сорт ще избере. И в тази връзка препоръчваме да не се спирате само на 1 сорт. Заложете поне на два сорта в производството си! съветва проф. Вълчева.

Тази година ИЗ - Карнобат има признати 2 нови сорта - зимен двуреден ечемик, сорт МАТЕЯ, високодобивен , с висока студоустойчивост и подходящ за райони, където зимите са безснежни. 8% над стандарта са показателите на сорта, добивите от 2-годишното изпитване са достигнали до 919 кг от декар. Вторият сорт, признат също през 2024 г. е пролетен многореден ечемик сорт ЗВЕЗДАНА. Създателите са ас. Дарина Димова и проф. Драгомир Вълчев от ИЗ - Карнобат. Това е поредното чудо в селекцията на ечемика. Сортът дава добиви, които се равняват на зимните сортове. Зимните сортове имат дълга вегетация, почти 9 месеца, но Звездана е с по-кратък период, а резултатите са чудесни. Добивът от него е 640 кг от декар, превишава стандарта с 14.4%, наред с останалите характеристики той е много ценен и се надяваме в скоро време да бъде на пазара в районите, където се залагат пролетни ечемици.
 „Сортовата ни листа за тази година е богата, предлагаме семена и от зимен сорт овес Кехлибар и от пшеница Миряна, стар български сорт, създаден в ИЗ по земеделие, повече от 30-годишен намира добър прием както у нас, така и в чужбина. Затова го поддържаме, добивите и качеството на зърното от него са много високи“, коментира проф.Вълчева.

По отношение на информацията за микробиалните торове, ученият припомня, че „в учебниците по природа пише: на 100 литра въздух – 78 литра е азот, 22 литра е кислородът и 1 литър са другите примеси. А винаги си мислим, че въздухът е само кислород! Но азотът от въздуха може да се усвои от растенията само ако има подходяща микрофлора в почвата. А почвата е царството на микроорганизмите и в тази връзка на пазара особен интерес представляват именно иновативните микробиални торове“.

Още от информацията по темата в „Агровестник“