img

Система за видовете семенен материал създаде институтът в Садово

05.07.2024

Информационна система за видовете семенен материал, съхранени в Националната генбанка, създаде Институтът по растителни генетични ресурси (ИРГР) „К. Малков“ в Садово на Селскостопанска академия.

Около 62 000 образци на стари и ценни семена с български и чуждестранен произход се съхраняват в контролирани условия, като се спазват стандартите на Организацията по прехрана и земеделие към ООН. Образците, които се поддържат при условията за дългосрочно съхранение са 43 147. Базовата колекция е представена от 33 семейства, 150 рода и 600 растителни вида.

Линк към видеото: https://agrotv.bg