img

Семинар за политики и финансиране за научни изследвания и иновации на ЕС (2021-2027) в ЗИ - Стара Загора

04.08.2020

На 6 август Земеделски институт (ЗИ) – Стара Загора към Селскостопанска академия, организира семинар, който ще осигури възможност на участниците да получат най-актуална информация от преговорния процес по Рамкова Програма „Хоризонт Европа 2020”. Инициативата ще даде представа и за характеристиките на финансовия инструмент на Европейския иновационен съвет, целящ финансиране на високотехнологични научноизследователски проекти и подкрепа за стартиращи фирми с иновативни идеи и техните проекти на по-ниско ниво на технологична готовност. Ще бъдат обсъдени и бъдещите възможности за консолидиране на научноизследователската и иновационна система на България в посока повишаване на конкурентоспособността й при кандидатстване за проекти, финансирани от ЕС.

Водеща презентация по темата на семинара ще изнесе доц. д-р Евгени Евгениев - Първи секретар, Сектор „Наука“ в Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Доц. Евгениев работи в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз от септември 2018 г. Той е основен преговарящ за Р България по законодателни досиета, свързани с научни изследвания и иновации, включително „Хоризонт Европа“, която е рамковата програма за учените за 2021-2027 г. Преди да заеме дипломатическа позиция и да се премести в гр. Брюксел, е съветник на министъра на образованието и науката на Р България в периода 2016 г. - 2018 г. Между 2015 г. и 2018 г. изпълнява длъжността на зам.-ректор на водещо частно висше училище в гр. София. Разполага с преподавателски и изследователски опит по теми, свързани с финансиране и политики за иновации, предприемачество, научни изследвания и технологична комерсиализация в академични институции в Eвропа и Азия, като Будапеща, Истанбул, Парма, Сеул, София, и Флоренция. От 2003 г. до днес е научен ръководител на над 200 магистри и на научната работа на трима докторанти. Има и близо 10-годишен опит в Световната банка като специалист по развитие на частния сектор в Регион Европа и Централна Азия. Работил е с правителствата на България, Хърватия, Чехия, Словакия, Румъния и Казахстан между 2007 г. и 2015 г. в областта на иновациите и научните изследвания, бизнес регулирането и достъпа до финансиране. Успява да привлече над 2.5 млн. щ.д. в аналитични и консултантски проекти на Световната банка за България, подготвя и първия проект за иновации в Централна и Източна Европа за Световната банка, финансиран от Министерство на икономиката и енергетиката на Р България в размер на над 2 млн. щ.д. На основата на последния възниква Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“.

Доц. Евгениев е водещ автор на редица стратегически изследвания за България, като Иновационна стратегия за интелигентна специализация (2013 г.), Диагностичен преглед на научната инфраструктура (2017 г.), Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017 г.) и Социално-икономическо въздействие на университетите и научните институти (2018 г.). Автор е на над 20 доклада на Световната банка и е допринесъл за изготвянето на доклади и на други международни институции, като Международния валутен фонд -Вашингтон, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие - Париж, Организацията на ООН за индустриално развитие-Виена и др. Публикувал е три книги, а т. г. се очаква да излезе и монографията му в съавторство на тема „Рисковото финансиране в Израел и препоръки за България“.

Възпитаник е на Икономически университет- Варна (1995-2000 г.) с диплома на икономист. След него завършва втора магистратура по Политически науки в Централноевропейския университет - Будапеща (2000 г.), където в края на 2006 г. защитава и докторат в областта на публичните политики и политическата икономия. Има и 10-месечна специализация по Европейски науки в Европейския колеж в Парма (2003-2004 г.). След това е гост-научен изследовател в престижния Европейския университетски институт в гр. Флоренция (2004-2005 г.).

Семинарът ще се проведе на 6 август 2020 г. от 10.00 часа в залата на хотел „Верея“ при следния 

Дневен ред:

10:00 ч. – Откриване

10:15 ч. – „Политики и финансиране за научни изследвания и иновации на ЕС в периода 2021-2027 г.“ доц. Евгени Евгениев, Сектор „Наука“, Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Кралство Белгия Коментар: проф. Костадин Костадинов, Съветник на министъра на образованието и науката

11:15 ч. – Дискусия;

12:00 ч. – Закриване