img

Семинар за добри практики при растителнозащитни мероприятия за костилкови овощни култури на ИПЖЗ – Троян и НССЗ

22.06.2021

„Добри практики при провеждане на растителнозащитни мероприятия при костилкови овощни култури“е темата на информационен семинар с демонстрационна част, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Габрово) и Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) – Троян (филиал Дряново) към Селскостопанска академия, информира сайта AGRI BG.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация.

Програма и покана на събитието, което ще се проведе в бившата Опитна станция по сливата – Дряново, може да видите тук:

https://www.naas.government.bg/bg/Предстоящисъбития/4742

Повече информация за него четете в уебсайта на AGRI BG:

https://agri.bg/novini/demonstratsiya-rastitelna-zashchita-pri-kostilkovi-ovoshki