img

Семинар по проекта "Агроринг" – оползотворяване на утайки от пречиствателни станции в земеделието

20.07.2021

На двудневен семинар в община Своге, с. Заселе /15.07 – 16.07.21 г./, учените – партньори от три организации, по Проекта “Агроринг” / „Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство“/, обсъдиха изпълнените дейности  през първи етап на проекта.  Сред темите бе направеното през последните месеци анкетно проучване от  екип от Института по аграрна икономика – ССА сред пречиствателните станции на територията на различни общини и области в страната, като София, Бургас, Кюстендил, Враца, Самоков и други, както и някои земеделци, с оглед по-широко използване на утайките в селското стопанство.  Разпределена бе предстоящата работата по окончателното финализиране на резултатите и отчета за първия етап от проекта.

Проектът е по Договор Номер КП-06-Н36/11 от 13.12.2019 година. Финансиране: Фонд „Научни изследвания“ на МОН, срок на изпълнение 13.12.19 – 13.12.22 г.

Базова организация: Институт по Аграрна икономика, както и водещи специалисти проф. д-р инж. Мартин Банов, председател на ССА и проф. д-р Светла Маринова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР)” Никола Пушкаров”. Партньор по проекта: Национален център за обществено здраве и анализи – НЦОЗА.

Доц. д-р Божидар Иванов, ръководител на екипа от Института по аграрна икономика – ССА, обобщи като успешно изпълнени всички дейности и задачи по първи етап на проекта и очерта детайлно отговорностите на различните екипи и лица  по предстоящия отчет. Макар и пандемиологичната обстановка да е затруднила работата на терен, тя бе успешно осъществена и наваксана в последните месеци с анкетна работа, подчерта той.  Тъкмо тази посока, според него, е  важна в  следващите етапи от дейностите:  по-широко популяризиране на доказаните ползи от оползотворяване на утайките, конкретност в институционалните анализи  и утвърждаването на приложението на утайките  в земеделието като  временно решение, каквото Европа вече е изпробвала.

Проф. д-р Светла Маринова от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията /ИПАЗР/ “Никола Пушкаров” се аргументира, с извършената работа, че проектът е полезен и утайките, които в момента сериозно затрудняват работата на пречиствателните станции, могат да намерят по-широко приложение в земеделието.  Нужни са още  срещи с фермерите за да се убедят в полезността им като продукт. Утайките са  органичен резерв, който пази баланса на почвите, акцентира проф. д-р Светла Маринова.  А фермерите трябва да бъдат убедени, че приложението на утайките е съобразно закона  и гарантира безопасност по отношение екологията.


Водещи теми в обобщението на проф. д-р Храбрин Башев от Института по аграрна икономика бяха конкретни посоки, по които ще продължи бъдещата работа на терен за доказване на икономическата ефективност, за да се събуди по-голям интерес сред земеделци с различен размер стопанства, както и примери за практики в Европа и света в използването на утайките.  

С какви качества и на какви вещества са по-богати почвите, върху които утайките са приложени като торно средство. Науката и практиката при изследването им. Това са само някои от акцентите в обобщението за изготвения анализ на този етап, аргументирано представен от гл. ас. Веселка Георгиева, дм от НЦОЗА. Тя обобщи и основни изводи в научните публикации, които ще намерят място в отчета на първия етап от проекта. 

Двудневният научен семинар завърши с кратка разходка на сред високите коти на Искърското дефиле.

Новината е публикувана на уебсайта на Института по аграрна икономика