img

Селскостопанска академия със значително присъствие в Конкурса за иновации и Деловата програма на международното изложение АГРА 2024

20.02.2024

Селскостопанска академия в надпреварата за иновации на АГРА 2024 с 21 научни разработки

Конкурсът за иновации на АГРА, ВИНАРИЯ И ФУДТЕХ се превърна в традиция. Научните изследвания и иновациите са вложения с гаранция за бъдещето на агробизнеса.

Селскостопанска академия и тази година участва с авторски разработки в Конкурса за иновации в 31-ото издание на изложбата „Агра“ в Пловдив. 

13 Института от структурата  на Селскостопанска академия представят 21 научни разработки. 

През 2024 г. събитието се фокусира върху развитието на сектора и с международния си авторитет ще допринесе за намиране на нови клиенти, партньори и пазари и предлагане на модерни машини, материали, услуги, сортове и породи. АГРА 2024 отново е с акцент към прецизното земеделие. Особено отношение има към съвременните технологии в земеделието, новото и модерното в тях. Автоматизацията и дигитализацията в сектора са новите тенденции, които са във фокуса на АГРА 2024.

В Раздел V „Сортови семена и посадъчен материал“ Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ – Русе кандидатства със Сорт люцерна “Цвета“. А Институт по земеделие – Карнобат ще се бори за престижна награда със Зимен многореден ечемик сорт „Юли Бян“.

В Раздел VII „Научни разработки“ Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян участва с Краве сирене от порода Симентал в глинена стомна и с Краве сирене от порода Симентал в глинено гърне с капак. Институт по тютюна и тютюневите изделия представя на АГРА 2024 нов Сорт едролистен тютюн Виржиния 0842. В Конкурса за иновации Институт по фуражни култури – Плевен участва с Технология за отглеждане на техничесно сорго/метла; Технология за семепроизводство на многогдишни житни треви; Технология за производство на фураж и семена от пролетен фуражен грах и Технология за създаване и използване на ливади и пасища. Институт по полски култури – Чирпан е претендент с Памук сорт „Снежина“ и Памук сорт „Селена“, а Институт по царевицата – Кнежа с Хибриди царевица „Кнежа 653“ и „Кнежа 652“. Институт по животновъдни науки – Костинброд ще изненада всички гости в Международен панаир – Пловдив със Сурово-сушен колбас от птиче месо тип "Барсак". 

В съшия раздел Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево ще претендира със Слънчогледов хибрид “ДАЛЕНА CLP”, който е кръстоска между майчина линия с цитоплазмена мъжка стерилност 1111A за устойчивост към Pulsar, създадени на основата на Клиърфилд - CLPlus-technology и бащина линия възстановител на фертилността N23R. Резултатите от 2020 г. в ИАСАС показват, че хибридът превишава стандарта с 2,7% по показателя добив семена/дка. Добивът варира от 320-420 kg/da според климатичните условия на производствената година. Хибридът е маслодаен, линолов тип. Съдържанието на масло в семената е семената е от 45% до 47%. Хибридът спада към групата на средно ранните хибриди. Вегетационният период е 120 дни. Устойчив на полягане преди прибиране /пречупени растения преди прибиране - под 2%/. ДЗИ участва и със Зимна обикновена пшеница сорт ”Шибил”. Сред експертите в авторския колектив са учените Галина Михова, Николай Ценов, Татяна Петрова и други техни колеги. Систематичната принадлежност на зимна обикновена пшеница Шибил е Triticum aestivum ssp. vulgare L. var. lutescens. Създаден е по пътя на комбинативната селекция чрез осъществяване на проста хибридна комбинация Енола x Леда. Майчината форма Енола е белокласа, осилеста пшеница. Отличава се с ранно навлизане във фаза изкласяване и 2-4 дни по-ранно узряване. Характеризира се с ниско стъбло и средна студоустойчивост. Сорт Леда е руски сорт. Зърното е с отлични физични и много добри хлебопекарни качества. Селекционната линия е получена след многократен индивидуален отбор в хибридната популация.

Институт по зеленчукови култури "Марица" – Пловдив се състезава в Конкурса за иновации на АГРА 2024 с Наръчник от технологични инструкции „Handbook of technological instructions“. Институт по криобиологии и хранителни технологии представя Био диабетични бисквити “Калия”, а Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив показва Плодови бонбони от сини сливи и грейпфрут без добавена захар и Спред със слънчогледов протеин и екстракт от мащерка. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" участва с Устройство за пасивно сортиране на плодове и зеленчуци. 

Деловата програма на Селскостопанска академия на АГРА 2024 също е богата. На 20 февруари ССА участва в Конференция „Аграрната наука в аграрната практика“. На 21 февруари Академията участва в семинар за споделяне на акценти и резултати от научно-изследователската работа на Институт по лозарство и винарство – Плевен в Палата 7 на тема "Актуални аспекти на устойчивото развитие на лозаро-винарския сектор в условията на климатични промени и динамична пазарна среда". На 22 февруари е предвидена Конференция „Предизвикателства и възможности за българското земеделие, свързани с климатичните промени“, а организатори са МЗХ, ССА, БАН, мястото е Конгресен център.