img

Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“

12.04.2022

Уважаеми колеги,

Информирам Ви, че в периода  13 април 2022 г. – 31 май 2022 г. Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

Съгласно Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

  • Мобилност на докторанти с цел обучение;
  • Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
  • Мобилност на служители с цел преподаване;
  • Мобилност на служители с цел обучение.